Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Pl En De
link
License Key Error.
[Running in limited mode] [Help]

Juni
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
LogoLogo

Energia geotermalna 

Wśród odnawialnych źródeł energii znaczący udział ma energia geotermiczna, skumulowana w gruntach, skałach, płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdy nośnikiem tej energii są płyny złożowe (woda, para) wtedy mówimy o energii geotermalnej. Wody geotermalne na obszarze Polski wykorzystywane były od dawna do celów leczniczych. W ostatnich latach w kraju zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie możliwości wykorzystania wód geotermalnych do celów grzewczych. Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna z uwagi na jej stałe uzupełnianie przez strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza ziemi ku powierzchni przez przewodzenie i konwekcję. Pomimo ogromnych zasobów energia geotermiczna nie będzie w stanie zastąpić paliw kopalnych w skali globalnej, ale jej wykorzystanie w skali regionalnej może znacznie wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliw , a tym samym na poprawę stanu środowiska naturalnego. Polska należy do krajów posiadających bogate zasoby wód geotermalnych o średniej entalpii. Według J. Sokołowskiego [3] na obszarze Polski znajduje się około 6500 km 3 wód termalnych. Zasoby wód geotermalnych w Polsce przedstawiono w oparciu o pracę zbiorową pod redakcją I.Solińskiego [4] , w której dokonano podziału Polski na tzw okręgi (Tabela nr 2). W tabeli tej oceniono zasoby energetyczne wód geotermalnych za pomocą równoważnej ilości węgla, jaką można zaoszczędzić przez wykorzystanie energii geotrmalnej.

Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce [4,5,6]

Lp. Nazwa okręgu Powierzchnia
obszaru [km2]
Objętość wód
geotermalnych [km3]
Zasoby energii
cieplnej [mln tpu]
1. grudziącko-warszawski 70 000 2 766 9 835
2. szczecińsko-łódzki 67 000 2 854 18 812
3. przedsudecko-północnoświętokrzyski 39 000 155 995
4. pomorski 12 000 21 162
5. lubelski 12 000 30 193
6. przybałtycki 15 000 38 241
7. podlaski 7 000 17 113
8. przedkarpacki 16 000 362 1 555
9. karpacki 13 000 100 714
RAZEM: 251 000 6 343 32 620

Średnia temperatura wód geotermalnych w wymienionych dziewięciu okręgach waha się od 45° C w okręgu grudziądzko-warszawskim, do 76° C w okręgu szczecińsko-łódzkim. Wody te zawierają jednak dużą ilość związków soli, dlatego też nie mogą być kierowane bezpośrednio do instalacji wewnętrznych .
1. Energy for tomorrow s world, WorldEnergy Council Commission, 1993 r. 2. Sala A.: Zmniejszenie energochłonności . Wyd. MCENEMT,Radom. 3. Sokołowski J: Zasoby geotermalne Polski i możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska przyrodniczego. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia. Nr 5-6, 1993 4. Praca zbiorowa pod red. I. Solińskiego - Prognozy kosztów oraz konkurencyjność odnawialnych i nieodnawialnych nośników energii w Polsce. Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Studia i Rozprawy 34, Kraków 1994. 5. Polish Geothermal Association and Polish Academy of Sciences: Geothermal Provinces and Basins in Poland. Pod red. J. Sokołowskiego. Kraków 1995. 6. Szargut J.: Zasoby energii geotermalnej w Polsce- Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 7/1990 s.4-7. 7. Sobański R, Kabat M. - Materiały pomocnicze do referatów przedstawionych na seminarium zorganizowanym przez RECOP w dniu 29.06.98 w Pyrzycach. 8. Jaskólski K - Badania popytu na ciepło- metodyka. Biuletyn Urzędu regulacji Energetyki, Nr 2, 01.03.1999 r.

Budowa strony www współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia.
Tlo